top of page

Flyalarm

Flyalarm – hva betyr den egentlig?


Flyalarm i Norge er enkelt å forstå. Vi har bare tre ulike signaler.


La oss ta det viktigste først – dette betyr flyalarmen:

  • Korte støt etter hverandre i cirka ett minutt: «Fare for angrep – søk dekning».

  • En serie på tre lange tut med cirka ett minutts pause mellom seriene: «Viktig melding – søk informasjon».

  • Sammenhengende tut i cirka et halvt minutt: «Faren er over».


Hvem hører flyalarmen?

Flyalarmen (også kalt sirener eller tyfoner) er plassert i byer og tettsteder. Til sammen har vi cirka 1 250 anlegg som når omtrent halve befolkningen.


Når tester vi flyalarmen?

Sivilforsvaret tester flyalarmen to ganger i året. Vanligvis foregår testen på den andre onsdagen i januar og i juni. Da er signalet serien på tre støt som betyr «Viktig melding – søk informasjon.»


Hva betyr «søk informasjon»?

Når vi snakker om å søke informasjon kan det bety å skru på radioen, besøke relevante nettsider (myndighetenes nettsider, NRK eller andre medier) skru på TV, fortrinnsvis NRK, ikke Netflix eller søke blant myndighetenes profiler i sosiale medier.


Hva betyr «søk dekning»?

Når vi snakker om å søke dekning, er det helst et bomberom du bær oppsøke. Spør kommunen du bor i hvor ditt nærmeste bomberom er og om det er tilgjengelig i en krise. Dessverre er mange bomberom i dag blitt lagerlokaler eller ubrukelige på andre måter og vil neppe kunne huse deg dersom alarmen skulle gå uten at myndighetene har fått noen dager på å forberede bomberommene. Kanskje er kjelleren et alternativ?


Husk batteri-radio

Dersom flyalarmen går samtidig med et strømbrudd, vil du forresten være veldig glad for at du har en DAB-radio som går på batterier.


Husker du signalene?

Kort oppsummert: 3 lange støt i serier = søk informasjon, korte støt = søk dekning, ett langt støt = faren over.


Kilde:

https://www.sivilforsvaret.no/dette-er-sivilforsvaret/varslinger/


Flyalarm – verre er det ikke, neste gang du hører lyden, vet du hva som skjer.

Symbol for en alarm
Flyalarm

Siste innlegg

Se alle

Terroranslag i Oslo En mann er terrorsiktet etter masseskyting i Oslo – bare noen uker etter at PST anslo at at terrortrusselen fra ekstrem islamisme var redusert. Les mer på nrk.no. Dobbel renteøknin

Opprustning av atomvåpen for første gang på 35 år For første gang siden den kalde krigen forventer forskere at vi vil se en opprustning i atomvåpenarsenalet. I 1986 fantes det cirka 70 000 atomvåpen i

bottom of page