top of page

Beredskapslager – dette skal du ha hjemme

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) oppfordrer alle husstander til å sørge for et grunnleggende beredskapslager. Og det skulle naturligvis bare mangle, all den tid norsk beredskap i øyeblikket er tuftet på at den enkelte sørger for seg selv i en krisetid. I Norge har vi ikke ressurser til fellesskapet, som mat og vann, på lager. I denne artikkelen går vi gjennom DSBs liste over hva du burde ha i beredskap hjemme.Comentarios


bottom of page