top of page

Flyalarm

Flyalarm i Norge er enkelt å forstå. Vi har bare tre ulike signaler: 

  • «Fare for angrep – søk dekning».

  • «Viktig melding – søk informasjon».

  • «Faren er over».

Symbol for flyalarm

La oss ta det viktigste først – dette betyr flyalarmen:

  • Korte støt etter hverandre i cirka ett minutt: «Fare for angrep – søk dekning».

  • En serie på tre lange tut med cirka ett minutts pause mellom seriene: «Viktig melding – søk informasjon».

  • Sammenhengende tut i cirka et halvt minutt: «Faren er over».

Hvem hører flyalarmen?

Flyalarmen (også kalt sirener eller tyfoner) er plassert i byer og tettsteder. Til sammen har vi cirka 1 250 anlegg som når omtrent halve befolkningen.

 

Når tester vi flyalarmen?

Sivilforsvaret tester flyalarmen to ganger i året. Vanligvis foregår testen på den andre onsdagen i januar og i juni. Da er signalet serien på tre støt som betyr «Viktig melding – søk informasjon.»

Hva betyr «søk informasjon»?

Når vi snakker om å søke informasjon kan det bety å skru på radioen, besøke relevante nettsider (myndighetenes nettsider, NRK eller andre medier) skru på TV, fortrinnsvis NRK, ikke Netflix eller søke blant myndighetenes profiler i sosiale medier.

Hva betyr «søk dekning»?

Når vi snakker om å søke dekning, er det helst et bomberom du bær oppsøke. Spør kommunen du bor i hvor ditt nærmeste bomberom er og om det er tilgjengelig i en krise. Dessverre er mange bomberom i dag blitt lagerlokaler eller ubrukelige på andre måter og vil neppe kunne huse deg dersom alarmen skulle gå uten at myndighetene har fått noen dager på å forberede bomberommene. Kanskje er kjelleren et alternativ?

Husk batteri-radio

Dersom flyalarmen går samtidig med et strømbrudd, vil du forresten være veldig glad for at du har en DAB-radio som går på batterier.

Husker du signalene?

Kort oppsummert: 3 lange støt i serier = søk informasjon, korte støt = søk dekning, ett langt støt = faren over.

Flyalarm – verre er det ikke, neste gang du hører en flyalarm, vet du hva som skjer.

bottom of page