top of page

Egenberedskap – derfor er det viktig

Egenberedskap handler om å være forberedt når en krisesituasjon oppstår. Er du en som ikke så lett bekymrer deg, en som helst tror det går bra og derfor tenker at egenberedskap er ikke noe for deg? Les videre.

 

Hvis du ikke gjør helt grunnleggende forberedelser etter å ha å ha lest igjennom denne artikkelen, så vet du i det minste hva en slik unnlatelse bærer med seg.

Norsk fjell-landskap og en mann som kikker utover

«Vann har vi kanskje i naturen, men infrastrukturen vår er sårbar, og vi mangler alternative løsninger.»

Egenberedskap er nødvendig fordi Norge ikke har noen beredskap

 

Etter at krigen brøt ut i Europa i 2022 dukket det opp et uttrykk i norske medier som få av oss har fått med oss tidligere, nemlig «dyp fred». Siden andre verdenskrig har vi altså levd i denne dype freden. I praksis betyr det at våre folkevalgte systematisk har bygget ned norsk beredskap. Som nasjon har vi nå verken mat, vann eller medisiner av betydning på lager. Og vi produserer lite selv. Den nasjonale selvforsyningsgraden når det gjelder mat er 36 prosent. Norsk medisinproduksjon er marginal, medisinlagre er uorganiserte, mangelfulle og sentraliserte (noe som under en krise er en uting). Vann har vi kanskje i naturen, men infrastrukturen vår er sårbar, og vi mangler alternative løsninger.

 

Unnlater du å sikre deg et grunnleggende lager av mat, vann og medisiner, så kan du være sikker på at du ikke vil få hjelp fra staten, hvis behovet skulle oppstå. Det er nok ikke av vond vilje, men rett og slett fordi ressursene ikke eksisterer. 

radiation-sign-in-forest-near-power-plant-in-chern-nett.jpg

«Unnlater du å sikre deg et grunnleggende lager av mat, vann og medisiner, så kan du være sikker på at du ikke vil få hjelp fra staten...»

Egenberedskap sikrer oss mot sannsynlige trusler i hverdagen

Vi trenger ikke mye fantasi for å skjønne hva vi bør forberede oss på: brudd i strømforsyningen, stans i vanntilførselen, tomme apoteker og butikkhyller. Akkurat hvilke scenarioer som skal til for at noe av dette skjer, er egentlig mindre interessant. Nylig har vi vært gjennom flere kriser.

 

​Det kan når som helst komme en ny pandemi, som koronapandemien. At vi har vært gjennom én pandemi gjør ikke sannsynligheten mindre for at det kommer en ny pandemi. Hvor mye verre skal en ny pandemi være før systemene våre kollapser?

Eller vi kan snakke om krig, som nettopp har brutt ut i Europa og som vil ha en stor innvirkning på alt fra internasjonal sikkerhetspolitikk til matforsyning i tiden fremover – også i Norge. Krigen i Ukraina kan raskt bli større og mer alvorlig enn den allerede er. 

 

Vi kan også snakke om økonomisk resesjon, økt inflasjon og stagnasjon, som nå er de globale utsiktene. Bare økte matvarepriser i seg selv har en tendens til å skape alvorlige uroligheter. Lavt blodsukker kan gjøre selv den beste av oss tverr. Når hele nasjoner eller kontinenter opplever det samme, kan vi regne med konflikt. Mange mener at den arabiske våren hadde sitt utspring i blant annet økte matvarepriser.

 

Og la oss ikke glemme klimaendringer, flom, storm, tørke og skogbrann.

Eller cyberangrep på norsk infrastruktur, som for eksempel Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) nå ser på som mer eller mindre sannsynlig, ikke minst som en slags hevn fra Russland for at Norge leverer våpen til Ukraina.

 

En mann kler seg ut som en zombie

Det er med andre ord ikke zombier, asteroidesammenstøt eller utenomjordiske aliens som truer velferden vår. Det er den normale hverdagen vi alle er en del av.

Prepping krever liten innsats

 

Vi må sørge for å ivareta våre helt grunnleggende behov. Og våre grunnleggende behov er vann, mat og varme. I dag lagrer ikke Norge dette for oss. Derfor må du lagre så mye vann du har plass til, mat som holder seg, og du må sørge for å ha en alternativ oppvarming i huset eller leiligheten dersom strømmen går. Gjør du dette, er du ganske godt forberedt – og solidarisk – du er ikke lenger en belastning for samfunnet ved kortvarige kriser. Legg til ekstra medisiner og grunnleggende førstehjelpsutstyr, så kan du til og med bli en ressurs for andre. Og her kan du stoppe. Mer skal ikke til for å øke egenberedskapen og bli en fornuftig prepper. Spør deg selv, dersom du velger ikke å sørge for en grunnleggende egenberedskap, hvem skal komme deg og familien din til unnsetning når krisen inntreffer? Du er Siste Skanse. Ta ansvar.

 

Hvis du sørger for deg selv og motiverer andre til å sørge for seg og sine, så stiller vi sterkere som individer, familier, grupper og nasjon. Det krever så lite og betyr så mye. Egenberedskap er nødvendig. Spre budskapet.

bottom of page